Sluieren

Er kan momenteel per 2 personen in mijn atelier worden gesluierd.

Lokatie

Jonkerbos 188, 2715SV Zoetermeer

 Kosten

30 euro per persoon
(ochtend 10.00 – 13.00 uur)

65 euro per persoon (hele dag)

Inschrijven

Door overmaking van het totaalbedrag op bankrekeningnummer NL97 TRIO 0254851630 t.n.v. B. Beck (Zoetermeer)